Centrinė uždraustų subjektų duomenų bazė

Centrinė uždraustų subjektų duomenų bazė
Centrinė uždraustų subjektų duomenų bazė statusas Aprobuotas sritis finansiniai pažeidimai ir nusikaltimai apibrėžtis Duomenų bazė, kurioje kaupiama informacija apie uždraustus subjektus, t. y. trečiąsias šalis, patekusias į vieną iš situacijų, nurodytų 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL 2012 L 298, p. 1) 106 straipsnyje, 109 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punkte ir 109 straipsnio 2 dalies a punkte. atitikmenys: angl. CED; Central Exclusion Database šaltinis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Centrinės uždraustų subjektų duomenų bazės administravimo Lietuvoje tvarkos nustatymo“ projektas

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • Centrinės uždraustų subjektų duomenų bazės įgaliotasis naudotojas — statusas Aprobuotas sritis finansiniai pažeidimai ir nusikaltimai apibrėžtis Vykdomosios institucijos ar įstaigos arba Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojas ar… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • CED — Centrinė uždraustų subjektų duomenų bazė statusas Aprobuotas sritis finansiniai pažeidimai ir nusikaltimai apibrėžtis Duomenų bazė, kurioje kaupiama informacija apie uždraustus subjektus, t. y. trečiąsias šalis, patekusias į vieną iš situacijų,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Central Exclusion Database — Centrinė uždraustų subjektų duomenų bazė statusas Aprobuotas sritis finansiniai pažeidimai ir nusikaltimai apibrėžtis Duomenų bazė, kurioje kaupiama informacija apie uždraustus subjektus, t. y. trečiąsias šalis, patekusias į vieną iš situacijų,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • person in charge of liaison point — ryšių palaikymo punkto atsakingasis asmuo statusas Aprobuotas sritis finansiniai pažeidimai ir nusikaltimai apibrėžtis Lietuvos Respublikos finansų ministro paskirtas Lietuvos Respublikos finansų ministerijos valstybės tarnautojas arba… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • ryšių palaikymo punkto atsakingasis asmuo — statusas Aprobuotas sritis finansiniai pažeidimai ir nusikaltimai apibrėžtis Lietuvos Respublikos finansų ministro paskirtas Lietuvos Respublikos finansų ministerijos valstybės tarnautojas arba darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, pagal… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • authorised user of the Central Exclusion Database — Centrinės uždraustų subjektų duomenų bazės įgaliotasis naudotojas statusas Aprobuotas sritis finansiniai pažeidimai ir nusikaltimai apibrėžtis Vykdomosios institucijos ar įstaigos arba Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • information security incident — per ryšių palaikymo punkto atsakingąjį asmenį perduodamos informacijos saugos incidentas statusas Aprobuotas sritis finansiniai pažeidimai ir nusikaltimai apibrėžtis Įvykis, veiksmas ar neveikimas, kurie sudaro ar gali sudaryti sąlygas neteisėtai …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • per ryšių palaikymo punkto atsakingąjį asmenį perduodamos informacijos saugos incidentas — statusas Aprobuotas sritis finansiniai pažeidimai ir nusikaltimai apibrėžtis Įvykis, veiksmas ar neveikimas, kurie sudaro ar gali sudaryti sąlygas neteisėtai prisijungti prie Centrinės uždraustų subjektų duomenų bazės, sunaikinti, sugadinti ar… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”